Reglement

WINTERCOMPETITIE - REGLEMENT

Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.


De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij gelijke stand 6- 6, beslist een tie-break (tot 7 met 2 punten verschil) over de setwinst.                       Bij gelijke stand  2 sets (1-1), beslist een bijkomende tie-break (tot 10 met 2 punten verschil) de wedstrijd.                                                                           

Deze tie-break vervangt de beslissende 3de set.


De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:

  1. Per gewonnen wedstrijd  met 2-0 en/of  2-1 krijgt men 3 punten. Per verloren wedstrijd in super T-break met 2-1 krijgt men 1 punt.                                                                                                                  Per verloren wedstrijd met 2-0 krijgt men 0 punten.
  2. Indien er een gelijke stand is tussen 2 ploegen tellen de behaalde punten.
  3. Indien er dan nog een gelijke stand tussen 2 ploegen is telt de onderlinge confrontatie.
  4. Poules die met heen en terugronde spelen : punten heenronde blijven behouden + de nieuwe verworven punten in de terugronde zullen hierbij opgeteld worden.


Alle wedstrijden moeten tijdens de voorziene periode van eind september t/m begin april, elke zaterdag van 10h00 tot 20h40, elke zondag van 10h00 tot 20h40 en vrijdag van 19h20 tot 20h40 gespeeld worden op de velden van TC De Meyl. Er wordt met “zuivere” tennispantoffels gespeeld. (Buitenpantoffels in goede staat!)


Er wordt in poule gespeeld afhankelijk van het aantal inschrijvingen (tussen 10 en 15ploegen). Ploegen die eventueel een heen en terugronde moeten spelen moeten hun heenronde afgewerkt hebben vóór 01/02 van het lopende seizoen. Deelname prijs is 6€/per speler/per wedsstrijd. Uw deelname is verzekerd wanneer wij uw betaling ontvangen hebben vóór 20 september. Laattijdige betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben.


In uitzonderlijke gevallen zoals ziekte, kwetsuur, of dergelijke zal de partner een vervanger van gelijk of lager VTV-klassement zoeken. Per wedstrijd is slechts 1 vervanger toegestaan. De vervangende speler mag in geen geval meer punten hebben dan de te vervangen speler. Minder punten is toegestaan. Bij aanvang van de wedstrijd dient de tegenstrever op de hoogte gebracht worden dat men met vervanging speelt.


Elke zaterdag rond 14h00 worden de nieuwe reserveringslijsten opgehangen op het bord in de chalet. De eerste voltallige wedstrijd (de 4 spelers aanwezig), is verplicht hun wedstrijd te beginnen op het eerst vrijgekomen terrein. Geen voorkeur van terrein-ondergrond zal toegestaan worden om onnodige wachttijden te vermijden. 


Raadpleeg regelmatig onze website: www.meyl.be/wintercompetitie                                                                                                                                 


Eenmaal volledige wedstrijden zijn vastgelegd kunnen ze niet meer geannuleerd worden. Een volledige wedstrijd ligt vast als de beide ploegen gedrukt op het blad staan of op de website is verschenen. De ploeg die de wedstrijd toch nog annuleert verliest deze met 6-0/6-0 score. Een volledige wedstrijd  (2 ploegen) kan u op voorhand vastleggen via  mail : carine.eddy@telenet.be.                                                                                                                         

De organisatie zal beslissen en bevestigen of dit mogelijk is. Indien u op de website tussen maandag en donderdag een open wedstrijd in uw reeks ziet kan u een mail sturen om u er naast te plaatsen. Gedurende de competitie zullen steeds 4 opeenvolgende reserveringsweken uitgehangen worden op het bord in de chalet om wedstrijden te kunnen plannen.                                                                                                                                                                 

Ploegen die eventueel heen en terugronde spelen moeten hun heenronde afgewerkt hebben vóór 1 februari van het lopende seizoen.                                                                                                                                                                     Er mag voor maximum 3 wedstrijden en/of 4 weken gereserveerd worden.

Ploegen die deelgenomen hebben aan de vorige editie hebben voorrang tot 31/07 bij het inschrijven.                                                                                   

Een ploeg die in de vorige editie meer dan 1 WO veroorzaakt heeft verliest haar voorrang bij inschrijving.


Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige VTV-kaart dit om problemen te voorkomen bij eventuele kwetsuren/ongevallen.           

Bij het ontbreken van een geldige VTV-kaart vallen hierdoor alle kosten ten gevolge van kwetsuur/ongeval ten laste van de betrokken speler.                                                 De club kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.


Onsportief gedrag kan de uitsluiting tot gevolg hebben, wees fair op en rond het terrein.                                                                                             

Respecteer uw partner, uw tegenstander, de accommodatie en de organisatie.


Reserveer niet steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur. Beschouw deze wintercompetitie niet als een vast winteruur. Reserveer nooit 2 wedstrijden onmiddellijk na elkaar, dit om uw volgende tegenstrevers niet onnodig te laten wachten. Contacteer zelf nooit uw tegenspelers, enkel de organisatie is hiertoe bevoegd. Gelieve steeds 5 min. voor aanvang van uw wedstrijd aanwezig te zijn, zodat geen onnodige wachttijden ontstaan voor de navolgende wedstrijden. Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.


Organisatie :

Carine & Eddy :  0476/ 23 17 64 - 0472/54 88 70 - carine.eddy@telenet.be


OVER TC DE MEYL


Tennisclub De Meyl werd opgericht in december 1983 en bestaat onder de vorm van een VZW.


De club heeft van bij de start gestreefd naar een gemoedelijke, familiale maar sportieve sfeer waar alle categorieën van tennissers (competitie, recreatie, jeugd) evenwaardig aan bod kunnen komen. 

CONTACTEER ONS


TC De Meyl, Meylweg 1bis

2550 Kontich


T.  03 457 29 64


E.  bestuur at meyl.be

W. www.meyl.be

Of surf naar onze contact pagina

Copyright @ Alle rechten voorbehouden