Reglement

WINTERCOMPETITIE - REGLEMENT

Reglement Wintercompetitie T.C. De Meyl  2019 – 2020 

                                                              

Wat betreft organisatie: 

 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar
 • Planning der wedstrijden gebeurd via het systeem Time2Match/meyl. Alle wedstrijden worden gespeeld tussen 27/09/19 en 05/04/2020
 • Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van T.C. De Meyl op vrijdag vanaf 18h30; zaterdag vanaf 10h00; zondag vanaf 10h00.
 • De wedstrijden worden gespeeld afwisselend op een ondergrond van kunstgras en/of gravel.
 • Gelieve steeds 15 minuten vóór aanvang van uw wedstrijd aanwezig te zijn zodat er geen onnodige wachttijden ontstaan.
 • Bij te laat aankomen, 15 minuten na aanvang van uw wedstrijd kan dit WO tot gevolg hebben. Verwittig steeds je tegenstanders of de club.
 • Bij aankomst in de chalet moet men eerst zich melden bij de personen achter de bar (Chrisje of Dirk).
 • Zij sturen de eerst voltallige wedstrijd (de 4 spelers aanwezig in de chalet) naar het eerst vrijgekomen veld.
 • Geen voorkeur van terrein / ondergrond zal toegestaan worden om onnodige wachttijden te vermijden.
 • Iedere deelnemer moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen om problemen te voorkomen bij kwetsuren/ongevallen.
 • De organisatie of T.C. De Meyl kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 • Ploegen die in het seizoen 2018-2019 meer dan 2 x WO veroorzaakt hebben kunnen geweigerd worden.
 • Ploegen die deelgenomen hebben in het seizoen 2019-2020 hebben voorrang tot inschrijving in het seizoen 2020 -2021 tot 31/07/2020.
 • Deelnameprijs : 6 euro per wedstrijd per persoon te betallen vóór 20 september 2019. Laattijdige betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Eenmaal de competitie gestart is kan er geen terugbetaling meer gebeuren.
 • Wanneer er gedurende de competitie een ploeg wegvalt uit uw reeks is eveneens geen terugbetaling mogelijk.

  

Wat betreft wedstrijden: 

 • De wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van Tennis Vlaanderen.
 • De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets.
 • Bij gelijke stand 6-6 beslist een tie-break ( tot 7 met 2 punten verschil) over de setwinst.
 • Bij gelijke stand na 2 sets (1-1) beslist een bijkomende tie-break (tot 10 met 2 punten verschil) de wedstrijd.
 • In het systeem Time2match dient U dan als score steeds 7-6 in te geven.
 • Het systeem zal steeds 6 weken openstaan om te reserveren waarbij telkens iedere week op maandag een week wordt bij open gezet.
 • Het is niet toegelaten om 2 wedstrijden na elkaar gespeeld worden tenzij in uitzonderlijke gevallen alleen op het einde van het seizoen.
 • Men kan per reeks slechts 1 wedstrijd per dag gespeeld worden. Een uitzondering kan in overleg met de organisatie.
 • Men kan maximum 3 weken tot voor startdatum van uw wedstrijd deze annuleren. Daarna speel je met een vervanger.
 • Per wedstrijd is slechts 1 vervanger toegestaan. De vervangende speler mag in geen geval meer punten hebben dan te vervagen speler.
 • Minder punten Is toegestaan. Bij vervanging moet de organisatie op de hoogte brengen, alsook uw tegenstrevers bij aanvang van de wedstrijd.
 • Bij langdurige kwetsuren moet dit opgevangen worden door een vervanger.
 • Wordt er toch binnen de 3 weken geannuleerd vóór startdatum van uw wedstrijd zal dit als WO (6/0 – 6/0) ingegeven worden.
 • Men speelt de volledige competitie met het klassement dat men in september 2019 heeft. Dit telt ook voor de vervanging.
 • Een reeks die met heen en terugronde spelen worden verzocht hun wedstrijden in de heenronde te spelen vóór 12 januari 2020.

  

Wat betreft de rangschikking : 

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:

 1. Per gewonnen wedstrijd met 2-0 en/ of 2-1 krijgt men 3 punten.
 2. Per verloren wedstrijd in super tie-break met 2-1 krijgt men 1 punt.
 3. De winnaar is de ploeg met het meest behaalde punten.
 4. Bij ploegen met een gelijk aantal punten telt de onderlinge confrontatie om de winnaar aan te duiden.
 5. De eerste 3 van elke reeks bekomen een prijs.

 

Wat betreft de Fair - Play : 

 • Wees fair op en rond het terrein.
 • Onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder terugbetaling van inschrijvingsgelden.
 • Plan tijdig, er zijn meer dan 2200 wedstrijden te spelen.
 • Reserveer ook nooit steeds dezelfde dag en hetzelfde uur. Denk aan uw tegenstrevers.
 • Probeer ook zoveel mogelijk onderling met de tegenstrevers uit uw reeks af te spreken om wedstrijden vast te leggen.
 • Beschouw de wintercompetitie niet als een vaste winterreservatie.
 • De organisatie wenst jullie een aangenaam en vooral een sportieve wintercompetitie.